Mammalivet, Språng

FÖRSTA SPRÅNGET

Sofia är nu 1 månad gammal och då händer det någonting som forskarna kallar för 1a språnget. Under barnets första levnadsår kommer dom att uppleva 10 olika språng, vilket förklaras som framsteg i sin utveckling och som på så sätt påverkar och ändrar deras rutiner, kunskaper, framsteg och beteende.

I det 1a språnget utvecklas hennes sinnen och hon är nu mer alert och uppmärksam om omgivningen, hon kan fokusera längre stunder, se längre avstånd och även se kontraster. Under detta språng kommer även dom första tårarna.

Kort och gott håller hela hennes värld att ändras och allt är nytt och konstigt, vilket har börjat märkas i vår lilla tös. Hon har börjat hålla ögonkontakt, är mer alert och kollar runt mer - vilket är jättekul att se och det är ett nöje att sitta och prata med henne nu när hon faktiskt uppmärksammar oss. Däremot har vi även märkt beteenden hos henne som inte är lika roliga - hon är mer klängig, gråter mer och hennes rutin är nu helt ur gängorna då hon vill äta oftare och har svårare att komma i ro och somna. Det har varit tufft för mig att se henne så missnöjd och det gör ont i hjärtat att inte kunna trösta henne, men det ger ett lugn att det bara är tillfälligt och att hon snart kommer att vänja sig vid sin nya värld.

Gillar